Eerste NatuurWijsschool van Nederland

De Rosmolen volgt het programma van NatuurWijs.  De natuur als klaslokaal.

Op de meeste scholen leren kinderen vaak over natuur uit een boek of een filmpje. Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat zij ook zelf buiten de natuur kunnen ontdekken. En dat is juist dé manier waarop kinderen leren: met hart, hoofd en handen!

De Rosmolen is een NatuurWijsschool en we volgen de leerlijn van groep 1 t/m 8. Alle groepen gaan 3 dagen per schooljaar de natuur in waarbij alle natuurdoelen gebaseerd op de kerndoelen aan bod komen. NatuurWijsdagen zijn bijzondere dagen voor onze leerlingen, ontdekkend en onderzoekend leren zij in de natuur.

 

BVL vignet 2021-2022

Ook afgelopen schooljaar is het ons weer gelukt om het Brabants VerkeersveiligheidsLabel te behalen!

Vignet BVL 2021-2022

Scholenonderzoek Kbs de Rosmolen scoort een 7,5

Kbs De Rosmolen in Ulvenhout scoort een 7,5 in het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws. Daarin zijn de resultaten van basisscholen op de eindtoets op een zo eerlijk mogelijke manier met elkaar vergeleken lees verder

Leerreisgesprekken op De Rosmolen

De Rosmolen is actief bezig met het vergroten van de samenwerking tussen ouders-kind-school. Wij zijn daarom gestart met het voeren van leerreisgesprekken, volgens de dynamische driehoek ouder-kind-school. Lees verder

De beste basis voor ambities

Welkom op de website van basisschool De Rosmolen, fijn dat u ons gevonden heeft. Op deze site is veel informatie over onze school te vinden.

We geloven in het verwezenlijken van ambities en het benutten van kansen. We gaan voor resultaat, maar niet alleen qua taal en rekenen. Vanuit de wetenschap dat iedereen knap is op zijn eigen manier stimuleren we eigen wijsheid, zelfstandigheid en samenwerking. In onze overtuiging is het belangrijk dat kinderen hun eigen kracht ontdekken en uitdagingen aangaan. Dat helpt hen niet alleen vooruit in de basisschool, maar vooral in de jaren daarna.

Basisschool De Rosmolen biedt een prima basis voor de toekomst van uw kind. Bij de overgang naar de brugklas hebben kinderen voldoende bagage om met vertrouwen verder te komen.

Ja, ik kan eruit halen wat erin zit.

Eruit  halen wat erin zit. Dat hoor je wel eens vaker, maar wat bedoelen we daar nu mee? Voor ons betekent dat al het mogelijke doen om kinderen volledig tot hun recht te laten komen. Hun trots en kwaliteiten ontdekken en die vervolgens te koesteren en verder te ontwikkelen.

Lees verder

Samen ontwikkelen in  grenzeloos leren

Het leren stopt niet om half vier en we leren ook niet alleen meer van de leerkracht en ouders zoals dat was in de vorige eeuw.  Internet, sociale netwerken… de wereld lijkt grenzeloos!

Lees verder

Geïnteresseerd in onze school?

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding om onze school beter te leren kennen. Belt u gerust voor het maken van een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.