Veilige school

Het is voor ons van groot belang dat de kinderen zich in onze school thuis voelen. Wij streven naar een prettige, ontspannen en open sfeer, waarin de kinderen zich gerespecteerd voelen en ervaren dat er voor iedereen aandacht is.

Een goede sfeer is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Sfeer staat bij ons hoog in het vaandel. We bedoelen een sfeer waarbinnen leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig voelen. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, respect voor elkaar en een gevoel van veiligheid en geborgenheid en natuurlijk een open communicatie. Om dit te bereiken, vinden we een klimaat met een duidelijke structuur en regelmaat van belang. Daarbij zijn wij ons er ten volle van bewust, dat wij het als school niet redden zonder de betrokkenheid en de hulp van u, ouders. Zijn er vragen, klachten of opmerkingen? Blijf er niet mee lopen, maar laat het ons weten. Door uw betrokkenheid leren ook wij weer.

Kortom: we willen dat uw kind zich op een goede manier ontwikkelt, veel leert en met heel veel plezier naar school gaat. Je kunt uiteindelijk pas goed functioneren als je het naar je zin hebt.

 

Meldcode

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij  sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS.

Ik ben, omdat wij zijn! Wij geloven dat wij allemaal samen zorg dragen voor onze leerlingen: ouders/verzorgers en school. Wij zijn alert  op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Onze medewerkers reageren assertief op deze signalen. De meldcode is bedoeld ter ondersteuning. Zo weet iedereen wat vastgelegd wordt en welke stappen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voor handen is.

De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van De Rosmolen en is via deze link in te zien. Je vindt deze meldcode ook op www.scholenopdekaart.nl van onze school onder het kopje ‘sociale veiligheid op deze school’.