Aanmelden

Wanneer moet u een school kiezen?

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar oud zijn. Ze zijn vanaf dan leerplichtig. Deze leerplicht is wettelijk vastgelegd. Als uw kind drie jaar oud is krijgt u vanuit de overheid  een informatiebrochure, daarin staat al veel informatie die u kunt gebruiken bij het kiezen van een basisschool. Vanaf drie jaar is het ook raadzaam om uw kind te gaan inschrijven. Voor dat uw kind 4 jaar wordt, mag het al vier dagdelen komen meedraaien om met alles in de groep kennis te maken.

Nader kennismaken

Wij stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers een bewuste keuze maken voor onze school. Op www.scholenopdekaart.nl kunt u alle relevante informatie over de school vinden. Het is ook mogelijk om op deze site verschillende scholen te vergelijken. School specifieke informatie vindt u ook in onze schoolgids. Mocht u dan nader kennis willen maken met onze school, dan bent u natuurlijk van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur Marietje Moll.

Informatiegesprek

In een persoonlijk gesprek kunnen wij u dan een totaal beeld schetsen van de school, gevolgd natuurlijk door een rondleiding. Dit gesprek is vrijblijvend, u bent natuurlijk vrij om meerdere scholen te bezoeken. Uw zoon of dochter is ook welkom bij het gesprek en de rondleiding.