Digitale leer- en werkomgeving

Samen ontwikkelen in  grenzeloos leren…

Het leren stopt niet om half drie en we leren ook niet alleen meer van de leerkracht en ouders zoals dat was in de vorige eeuw.  Internet, sociale netwerken… de wereld lijkt grenzeloos! In deze wereld groeien onze leerlingen op, een wereld waarbij ook op De Rosmolen steeds vaker gebruik gemaakt wordt van de digitale leerweg. Leerlingen krijgen ook steeds meer verantwoording voor hun eigen leerproces en mogen daarin zelf keuzes maken.

We hebben een directe samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin, verenigingen uit het dorp, de middenstand en natuurlijk onze collegascholen en opleidingsscholen. We willen samen bouwen aan een kansrijke toekomst! Een toekomst waarin onze leerlingen met hele nieuwe vaardigheden te maken gaan krijgen.

Grenzeloos Leren en vaardigheden van de 21ste Eeuw

Ook De Rosmolen  is onderweg naar Grenzeloos Leren: ‘ICT is in de klas net zo vanzelfsprekend als daarbuiten.

Binnen De Rosmolen is Grenzeloos Leren niet klaar als de ICT-infrastructuur is geregeld. Dat is pas de eerste stap. Daarna staan we voor de echte uitdaging: verandering van het onderwijs. En daarbij spelen de door de onderwijsraad genoemde 21ste Eeuwse vaardigheden een grote rol.

Voor info en filmpjes over vaardigheden van de 21ste Eeuw: