Schooltijden

De school begint om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het grote schoolplein. We gaan er vanuit dat kleuters op het kleuterplein onder toezicht van hun begeleider zijn tot de zoemer gaat en de leerkrachten de kinderen komen halen. De school is uit om 14.30 uur, op woensdag is dat om 12.30 uur. Tussen de middag eten alle kinderen onder begeleiding van de eigen leerkracht in het klaslokaal.

In schema ziet de dag er als volgt uit:

Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6/7/8 Woensdag
Start les 8.30 u. 8.30 u. 8.30 u. 8.30 u.
Pauze buitenspeeltijd/ bewegen volgens eigen rooster 10.00-10.15 u. 10.15-10.30 u. 10.00-10.15 u. Gr 3-4
10.15-10.30 u. Gr 5-8
Lunch 11.45-12.05 u.* 11.45-12.05 u.* 12.15-12.30 u.
Pauze (TSO) 12.05-12.30 u. 12.05-12.30 u. 12.30-13.00 u.

* Voor kleuters en groep 3 wordt 20 minuten lunchtijd gereserveerd.

Organisatie lunch

De leerkracht neemt de lunchtijd voor zijn/haar rekening. De kinderen eten in een ontspannen en gezellige sfeer met de eigen groep in het eigen klaslokaal. Als de kinderen in de ochtend binnenkomen worden de lunchspullen in een bak gezet. Deze bak gaat vervolgens in de aangeschafte koelkast. Op het moment van de lunch wordt de bak gehaald en kan de lunch gepakt worden.

Op het moment dat de pauzetijd van de leerkrachten start, worden de kinderen overgedragen aan het TSO team. Dat zijn overblijfvrijwilligers aangestuurd door een pedagogisch medewerker. Deze pedagogisch medewerker (coördinator TSO) wordt ingeleend vanuit Kober en is alle dagen aanwezig.

Organisatie tussenschoolse opvang (TSO)

Onder begeleiding van het overblijfteam gaan de kinderen buiten spelen. Kinderen kunnen dagelijks kiezen tussen een aantal activiteiten, maar er is ook ruimte om gewoon zelf te spelen. Naast de drie verschillende schoolpleinen wordt ook het veld tegenover de school en het voetbalveld bij de Pekhoeve gebruikt. Na het buitenspelen is er ook weer een overdracht naar de leerkracht. De leerkracht is zodoende weer bekend met het wel en wee van de kinderen. Bij het buitenspelen wordt er rekening mee gehouden dat er al/nog een aantal groepen aan het werk zijn binnen het schoolgebouw. Tussen de middag kan dan ook niet altijd op alle pleinen gespeeld worden.

Meer tijd om te eten

Het kan zijn, dat vooral in het begin, de jongere kinderen niet binnen de tijd klaar zijn met het eten van de boterhammen. Deze kinderen krijgen onder begeleiding nog even langer de tijd voor hun lunch. Leerkracht en ouders hebben overleg met elkaar om deze situatie op termijn af te bouwen.

Rustruimte

In de bibliotheek wordt een rustplek ingericht. Hier kunnen kinderen onder begeleiding rustig een boekje lezen of een andere rustige activiteit doen. Er mogen maximaal 5 kinderen aanwezig zijn in de bibliotheek. Welke kinderen in aanmerking komen voor deze rustplek, berust op afspraken tussen leerkrachten en ouders. In eerste instantie is deze plek bedoeld voor kinderen die dit nodig hebben, vanuit medisch of pedagogisch oogpunt. Ouders kunnen dit vooraf bij de leerkracht aangeven, wanneer het voor hun kind wenselijk is structureel gebruik te maken van deze rustige plek. Daarnaast biedt de rustige plek eventueel ook ruimte voor kinderen die hier incidenteel gebruik van willen maken, maar ook dan is dit altijd in overleg met de leerkracht.

Regels en afspraken

Tijdens de lunch en de pauze gelden dezelfde regels voor de omgang als gedurende de rest van de dag. Op schoolniveau hebben we een vijftal regels, voortkomend uit onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Goed Gedaan!, waar iedereen zich aan moet houden.

De Regels vallen onder de kapstok: Groot en klein voelen zich hier fijn.

  1. We zorgen voor elkaar
  2. We luisteren naar elkaar en probeer elkaar te begrijpen
  3. Iedereen mag zichzelf zijn en je doet een ander geen pijn
  4. Gedraag je zo dat iedereen zich prettig voelt
  5. Samen zijn we zuinig op onze spullen om onze school opgeruimd en netjes te houden

Voor het buitenspelen op het schoolplein en in de pauze/TSO zijn nog wat specifieke regels/afspraken opgesteld. Natuurlijk worden die aan het begin van het schooljaar nog eens goed met de kinderen doorgenomen.

Geef uw kind een gezonde lunch mee.

Financiën en deelname TSO

We gaan er vanuit dat alle kinderen overblijven. We horen graag van u als dit toch om een of andere reden niet mogelijk is. Voor de TSO vragen we een bijdrage van €100,- per kind per schooljaar. Deze bijdrage is eventueel in 4 termijnen te betalen. Uit deze inkomsten betalen we de overblijfvrijwilligers en PM-er en ook kunnen we hiermee extra spelmateriaal aanschaffen. Financiële verantwoording zal gaan via de MR van de school.

Evaluatie gedurende het schooljaar

Gedurende het schooljaar zal er een aantal keren geëvalueerd gaan worden om zicht te krijgen op eventuele knelpunten. Dit doen we via de leerlingenraad en de MR.