Vakantie & schooltijden

Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 • Van 08.30 tot 14.30 uur

Op woensdag:

 • Van 08.30 tot 12.30 uur

Vakantierooster 2018-2019

Vakantie
 • Herfstvakantie
  15 oktober t/m 19 oktober
 • Kerstvakantie
  24 december t/m 04 januari 2019
 • Carnavalsvakantie
  04 maart t/m 08 maart
 • Goede Vrijdag
  19 april
   • 2de Paasdag
    22 april (eerste dag van de meivakantie
   • Meivakantie
    22 april t/m 03 mei
   • Hemelvaart
    30 en 31 mei
   • 2de Pinksterdag
    10 juni
   • Zomervakantie
    08 juli t/m 16 augustus
Groepen 1 en 2 vrij
 • Vrijdag 05 oktober
 • Vrijdag 23 november
 • Vrijdag 22 maart
 • Vrijdag 24 mei
Groepen 3 en 4 vrij
 • Vrijdag 24 mei

Groepen 1 vrij (let op alleen de jongste kleuters)

 • Woensdag 23 januari

Groepen 1 t/m 8 middagen vrij

 • 21 december
 • 05 juli
Studiedagen
 • Maandag 22 oktober
 • Donderdag 06 december
 • Woensdag 13 februari
 • Maandag 17 juni