Vakantie & schooltijden

Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 • Van 08.30 tot 14.30 uur

Op woensdag:

 • Van 08.30 tot 12.30 uur

Vakantierooster 2019-2020

Vakantie
 • Zomervakantie schooljaar 2018-2019
  08 juli t/m 16 augustus
 • Herfstvakantie 
  14 oktober t/m 18 oktober
 • Kerstvakantie
  23 december t/m 03 januari 2020
 • Carnavalsvakantie
  24 februari t/m 28 februari
 • Goede Vrijdag
  10 april
   • 2de Paasdag
    13 april
   • Meivakantie
    27 april t/m 08 mei
   • Hemelvaart
    21 mei en 22 mei
   • 2de Pinksterdag
    01 juni
   • Zomervakantie
   • 13 juli t/m 21 augustus
Groepen 1 en 2 vrij
 • 4 oktober 2019
 • 22 november 2019
 • 20 maart 2020
 • 29 mei 2020

Groepen 1 t/m 8 middagen vrij

 • 20 december
 • 10 juli
Studiedagen
 • 19 september 2019
 • 21 oktober 2019
 • 6 december 2019
 • 4 februari 2020
 • 24 juni 2020