Ouders

Met ouderbetrokkenheid bedoelen we dat ouders interesse tonen voor de ontwikkeling van hun kind en er een actieve bijdrage aan leveren. Onderzoek laat zien dat deze ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op leerlingprestaties. Alleen daarom al is het belangrijk dat u kijkt hoe u uw betrokkenheid bij De Rosmolen  en dus ook bij uw kind kunt vergroten.

Praat mee in de MR, OR of  word klasseouder, help bij uitstapjes van de groep van uw kind of word lid van de luizenbrigade.  Ook is het mogelijk om te helpen als vrijwilliger bij de TSO (tussenschoolse opvang) of in de bibliotheek.

U ziet: mogelijkheden te over. Loopt u gerust eens binnen voor meer info of zoek contact met de ouderraad.