OR

De ouderraad van De Rosmolen bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich, samen met de leerkrachten, bezig houdt met de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten door het jaar heen. Te denken valt hierbij aan de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Kinderboekenweek, Carnaval, Pasen en natuurlijk het tentenkamp of schoolreisje. Ook de schoolfotograaf, de versiering van de aula en de raamdecoraties vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouderraad.

Deze, en alle andere activiteiten die onder de ouderraad vallen, worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage bedraagt € 40,00 per leerling per jaar.

Voor verschillende activiteiten doen we graag een beroep op ondersteuning door ouders. Aan het begin van elk schooljaar wordt een formulier verspreid waarop ouders kunnen aangeven bij welke activiteiten ze betrokken willen worden. Wij proberen iedereen die zich opgeeft een steentje te laten bijdragen.

Neem indien nodig contact met ons op voor vragen, suggesties en/of opmerkingen. Deze kunnen rechtstreeks aan de leden van de OR worden doorgegeven, of via ons e-mailadres: kbsderosmolen_ouderraad@inos.nl.

Dit adres kunt u ook gebruiken om de agenda en/of notulen van één of meerdere ouderraadvergaderingen op te vragen.

De ouderraad vergadert in principe iedere laatste woensdag van de maand. Eens per jaar houden we een Jaarvergadering waarin we verantwoording afleggen over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. We nodigen ouders van harte uit één van onze openbare vergaderingen bij te wonen.